DIY og Guides

Korrekt konservering af et maleri

 

Mange ejer et maleri, som er falmet meget i årenes løb. Kan man selv klare restaureringen af et maleri, eller skal man gå hen til en fagmand med sit maleri? Såfremt det er en lille rensning, der er påkrævet, så kan man sagtens foretage denne selv, men hvis maleriet er meget beskadiget (og kostbart), så bør du besøge en uddannet konservator. Du kan få flere gode tips og råd om konservering af et maleri på malerikonservering.dk, hvor man her opremser de ting, som de er specialist i at foretage ved et maleri, således det kommer til at se ud som næsten nyt igen.

Nænsom konservering af dit maleri

Tobak, støv, sod, gulnet fernis, vand, skiftende luftfugtighed, flytninger, mørnet ophængning m.m. er med til at nedbryde malerier. En konservering og restaurering kan i de fleste tilfælde udbedre skaden. Også når det drejer sig om flænger, hærværk, farvetab er det i stor udstrækning muligt at føre maleriet tilbage til det originale udtryk. For at respektere det originale maleri foretages kun den absolut nødvendige behandling af hver enkelt skade. Der anvendes videnskabeligt afprøvede materialer, der tager hensyn til maleriets alder, farver, struktur og materialer. For at sikre det bedst mulige resultat bruges det mest moderne apparatur inden for konservering af malerier. Udførelsen af reparationerne har museumsstandard.

Eksempel på konservering

Nytårsaften sprang en stor hund af bar skræk op af maleriet og forårsagede kæmpestore flænger, afrevne lærredsstykker og ridser. Den totale sammenlagte længde af flængerne målte ca. 160 cm. Flængerne blev limet sammen og lærredsstykkerne indsat, hvilket foregik under sug på minilavtryksbord. Derefter blev området kittet, så området er kommet i niveau med resten af maleriet. Den sidste langvarige proces var retoucheringen.

Konserveringsværkstedet udfører:

  • Rensning af snavs og gulnet fernis
  • Reparation af huller og flænger
  • Retouchering af manglende farve
  • Fastlægning af løs farve
  • Dublering (ekstra lærred bagpå maleriet)
  • Planering af buler
  • Reparation af andre skader
  • Tilstandsvurdering af samlinger eller enkeltmalerier
  • Reparation af prydrammer

Værkstedets etiske retningslinjer

Som malerikonservator sker det jævnligt, at man kommer ud i etiske overvejelser. Konservering og restaurering af malerier foretages med størst mulig respekt for de originale materialer og for kunstnerens intentioner. En konservator skal først og fremmest være advokat for pågældende maleri mere end at tilfredsstille kundens ønske i de tilfælde, hvor opfattelserne er modsatrettede. Heldigvis er opfattelserne som oftest sammenfaldende. Vi gør meget ud af at argumentere og forklare vores synspunkter overfor vores kunder. Som eksempel på etiske overvejelser ved en malerirestaurering kan være, hvor omfangsrig en rekonstruktion er forsvarlig at udføre. Hvis f.eks. en himmel er så ødelagt, at halvdelen mangler, skal den så rekonstrueres? Findes der ikke tydelige fotografier af den manglende himmel, vil det efter maleri konserveringens etik være forkert at opdigte en ny himmel. Selv om der faktisk findes gode fotografier, vil en voldsom nymaling af det ødelagte område ikke være autentisk, og dermed kan der stilles spørgsmål, om det overhovedet skal gøres. Vi vil heller ikke foretage en signering af et usigneret maleri, selvom vi er sikre på, hvem kunstneren er. Ud over at det er dokumentfalsk, er det også uetisk.