DIY og Guides

Sådan undgår man råd og svamp

 

Mange møbler bliver med tiden så slidte, at de skal overfladebehandles, således man undgår, at møblerne angribes af råd og svamp. Desværre overser mange disse problemer med råd og svamp, så derfor skal du især være varsom mod råd og svamp, når du køber antikke møbler. Måske var den tidligere ejer ikke en mester i at holde møblerne frie for råd og svamp. Læs mere om råd og svamp på antikabc.dk, hvor du får en vejledning i at holde møblerne frie for råd og svamp. Hvis dine møbler er overfladebehandlet, så vil træet ikke kunne rådne eller modtage angreb fra svamp.

 

Råd og svamp

 

Træ der mangler træbeskyttelse og periodevis bliver fugtigt, vil langsomt mørnes af råd og skimmelsvampe. Svampeangreb og råd to sider af samme sag, idet al råd er en følge af svampeangreb. Der findes mange arter, lige fra den næsten uskyldige skimmelsvamp til de alvorlige ved-destruerende svampe. Den mest almindelige, ikke ved-destruerende svamp er blåskimmelsvampen. Den farver træet i blålige til sorte striber, men forringer almindeligvis ikke træets brugsegenskaber udover at gøre det mere modtageligt for fugt på de angrebne steder.

 

Hvordan ser man efter svamp?

 

Et svampeangreb kan normalt lugtes. Det kendes på de fine svampetråde, svampens mycelium, der ikke nødvendigvis kun behøver at befinde sig på træet, og svampens frugtlegemer, som altid dannes synligt. Desuden sker der en række forandringer med træet under svampens angreb. Træet mørktfarves og svinder, efterhånden mister det helt sin struktur og kan i tør tilstand pulveriseres mellem fingrene.

Reparation af svamp

 

Det er vigtigt,

– at få arten fastslået,

– at alt angrebet træværk fjernes med en stor sikkerhedsmargin,

– at få fugtkilden standset,

– at få området udtørret og ventileret,

– at få en ordentlig konstruktiv reparation og

– at holde området under observation.

 

Derfor: tegn en svampeforsikring og vedligehold træværk – også det trykimprægnerede. Svampefamilien tømmerkorkhat kan nemlig f.eks. angribe kærnetræet i fyr, der ikke lader sig imprægnere. Trykimprægnering kan ikke forhindre svampe i at opstå, men normalt bliver angrebet ikke overtaget af andre svampe. For at svampesporerne kan spire og ødelæggelserne tage fat, må der findes passende vækstbetingelser: næring, vand, ilt og varme. For bygningstræ er den afgørende faktor normalt vand, altså træets fugtighed, idet der ofte er ilt nok og svampene udvikles ved temperaturer fra 5-40 °C med optimale vilkår ved 20-30°C.

Skimmelsvamp

 

Ofte kaldet mugsvampe. Angrebet er en overfladisk pletvis misfarvning, men uden forringelse af træets styrke. Angreb ses ofte på udvendigt træværk og i fugtige rum som baderum. Forekommer ofte på oliemalet træ og træ under lagring. Kræver høj luftfugtighed.