Køb af antikviteter

Sådan opnås en troværdig vurdering

Der findes desværre ingen maskine, som kan skanne en genstand og fortælle den præcise værdi, da vurdering af prisen på en genstand er meget subjektiv, selvom man tilstræber at gøre en sådan vurdering objektiv. Prisen på en antikvitet afhænger af mange ting. Derfor kræver det ofte en eller flere fagmænds vurdering, da der må studeres genstandens stand, alder, udbredelse, sjældenhed og andre specielle kendetegn. Udbud og efterspørgsel er ofte det vigtigste til at påvirke prisen, da meget sjældne genstande kan opnå uhyrlige priser på en auktion. Der findes mange samlere, hvor prisen ikke er altafgørende. Men i Danmark findes der nok ikke bedre eksperter til vurdering af antikviteter end Bruun Rasmussen, som er et kendt auktionshus igennem mange år. De er især kendt for at have dygtige eksperter i vurdering af antikke genstande. Her på deres egen hjemmeside fremgår det, hvilken viden som de fagkyndige anvender, når de skal kunne give en god vurdering af prisen på en antik genstand.

 

En kvalificeret vurdering

Alle kan komme med et gæt på en kunstgenstands værdi, men det er de færreste, der kan give en kvalificeret vurdering. Selvom Bruun Rasmussen udbyder mere end 60.000 katalognumre på årets auktioner, gennemføres samtidig et langt større antal vurderinger, hvis formål er værdifastsættelse uden efterfølgende salg. I årets løb har husets specialister mindst en kvart million effekter til bedømmelse. Kulturhistorisk indsigt og solid kunstforståelse er kun en del af den nødvendige faglige ballast. Korrekt vurdering kræver også en sikker fornemmelse for de kommercielle muligheder, der ligger i det ganske specielle marked for handel med kunst og antikviteter. Afdelingen for ekstern vurdering har eksisteret siden huset blev etableret i 1948 og har således adskillige års erfaring med vurdering af kunst og antikviteter. Med 50 ansatte sagkyndige indenfor så forskellige områder som antikviteter, malerier, design, bøger, smykker, mønter, frimærker, våben og vin dækker Bruun Rasmussen samtlige kunstneriske grene. Husets afdelinger påtager sig således alle former for vurderingsopgaver i hele landet og er i besiddelse af en unik database; vi kan tillige trække på et stort privat fagbibliotek oparbejdet gennem et halvt århundrede. Som det ledende auktionshus har Bruun Rasmussen Kunstauktioner gennem årene oparbejdet et indgående kendskab til de aktuelle forhold mellem udbud og efterspørgsel. Huset har således en fuldt opdateret viden om de skiftende prisdannelser på kunstmarkedet. Hvordan værdifastsættes f.eks. enorme malerier af Paul Gadegaard (1920–1996), som aldrig har været i handlen. Her er det alfa og omega at kende den aktuelle markedsværdi. Det gælder om at kunne bedømme værkets vigtighed og kvalitet og at vide, hvad denne kvalitet eller mangel på samme betyder for dets værdi i en erstatningsmæssig sammenhæng.

 

Sådan laves en vurdering af et dødsbo

Bruun Rasmussen Kunstauktioner varetager i dag også hele boafviklinger. Det vil sige registreringen og alle praktiske forhold som uomgængeligt er forbundet hermed. På denne måde aflastes arvingerne for de ofte uoverskuelige problemer og sikres samtidig et bedst muligt salg.  Advokater, revisorer og forsikringsselskaber støder ofte på større vanskeligheder i forbindelse med behandlingen af arvesager, skilsmisser, forsikringer eller andre forhold, hvor effekter og kunstgenstande skal gøres op med salg for øje.